Punktmarkerade


Ordet som användes flitigt av politiker och poliser men idag förstår jag att man undviker det .Tänker inte analysera varför Sverige ser/är som idag. De Punktmarkerade tror idag är poliser och människor som arbetar inom systemet. Hur då? och varför!? Enkelt!. Om man nu är kreativ kriminell, info allt står … Continue Reading Punktmarkerade